LTP aan het werk

Het werk van Link to Progress richt zich op de allerarmsten. Het noorden van Oeganda is jarenlang geteisterd door de LRA (Lord’s Resistance Army), een Christen-fundamentalistische militie die geen duidelijke doelstelling lijkt te hebben, maar wel een spoor van dood en verderf achterlaat.

Die strijd speelt zich nu nog voornamelijk af in het grensgebied met Congo en bewoners van de dorpen zijn gaandeweg weer teruggekeerd. De armoede is groot: er is gebrek aan alles, ook aan kennis, bijvoorbeeld over het belang van schoon drinkwater en hygiëne. En goed beschouwd staat dat niet eens zo ver af van de situatie in Nederland: ook wij hadden kennelijk een overheidscampagne nodig om het belang van bijvoorbeeld handen wassen onder de aandacht te brengen.

Het werk van LTP is gestart met het bouwen van waterputten. Die vervangen dan natuurlijke bronnen, waar de kans op besmetting groot is door uitwerpselen van het vee (of van de bewoners zelf) die met regenwater de bronnen in spoelen.

broken image

Het is natuurlijk zo dat het schone water ziektes terugdringt, maar als er verder niks verandert, zit de volgende generatie nog in precies dezelfde situatie. En voor ontwikkeling is een overheid nodig die investeert, of als die in gebreke blijft een NGO als LTP die het aanjaagt.

 

Vandaar de andere thema’s waar LTP aan werkt: onderwijs, gezondheidszorg, het scheppen van werkgelegenheid en dan ook meteen op een duurzame manier.

broken image

LTP heeft een heerlijk bedrijfsmatige aanpak (net als bijvoorbeeld Net4kids, al is dat een andersoortige organisatie). De investeringen gaan hand in hand met overeenkomsten met de gemeenschappen en met de lokale overheden. Er zit aan alle projecten een einddatum en de betrokkenen zullen zich moeten committeren om op termijn de zaken zelf te runnen en te onderhouden (bijv. de waterput, de school, het spaar-en leenplan).

De afgelopen week hebben we in verschillende dorpen gefilmd om het werk van LTP te illustreren, als training, maar hopelijk ook met een volwaardige video als eindresultaat. Oordeel zelf! Het LTP team heeft het script gemaakt, de interviews afgenomen en de de video gedraaid en geëdit, al was het onder mijn toeziend oog.

Tijdens de bezoeken aan verschillende dorpen zie ik de schrijnende armoede, maar gelukkig ook de resultaten die LTP boekt.

Mooi vind ik altijd de verhalen van de wat oudere kinderen/jong volwassenen die zich dank zij dit soort projecten aan een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie hebben ontworsteld. Heel opvallend vind ik dat die (het lijkt zonder uitzondering) allemaal zich ook weer met hart en ziel storten op het verbeteren van de levens van anderen. Zo is er Daphine die vertelt over haar lange weg van 'Grass to Grace' en hoe de ondersteuning van LTP haar uiteindelijk de mogelijkheid geeft om kinderen in haar omgeving verder te helpen, praktisch én financieel.

broken image

Zaterdag heb ik met een enorm tevreden gevoel dit project afgerond. Het team heeft veel geleerd op het gebied van foto’s en videos maken en over website onderhoud. Het resultaat mag er zijn: ze hebben uiteindelijk zelf een aantal videos gemaakt, die hopelijk helpen investeerders te overtuigen en ze hebben voor het eerst zelf de inhoud van hun website kunnen opfrissen en aanvullen.

De wereld een klein beetje beter maken, wat is het fijn om daar een beetje aan bij te (kunnen) dragen.

PS over de heftige nieuwe wetgeving die deze week hier is aangenomen, daar kom ik in de afsluitende blog op terug.